Navigace

Obsah

 

Zásady ochrany a zpracování OÚ

 

Účel, cíl a rozsah činnosti

Tímto dokumentem se firma Ivo Šarlingr, (správce OÚ) zavazuje uplatnit a dodržovat níže vyjmenované zásady s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů") vůči subjektu údajů (vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům).

 

Popis zásad, které organizace dodržuje:

 

Transparentnost a férovost

 

Omezení účelem

 

Minimalizace údajů po nezbytnou dobu

 

Přesnost

 

Integrita a důvěrnost


Odpovědnost správce údajů


Práva subjektů údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci)

nebo nepřiměřené, či se opakují), může správce údajů uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět (zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce údajů).


Právo subjektu údajů na přístup k OÚ


Právo na opravu OÚ


Právo na výmaz OÚ


Právo subjektu údajů na omezení zpracování OÚ


Právo na přenositelnost OÚ


Právo subjektu údajů vznést námitku


Právo subjektu údajů (zaměstnavatel, zákazník, dodavatel) podat stížnost